नागरिकता विधेयक, २०७७

0
621

भारतमा ७ वर्षपछि मात्र विदेशी बुहारीले त्यहाँको नागरिकता पाउने प्रावधान छ, सोही बमोजिम नेपालमा पनि व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने नेपाली जनताको माग छ ।

LEAVE A REPLY